Diensten

Woningcorporaties

Voor corporaties hebben wij een verkoopproces ontwikkeld dat volledig aansluit op de vereisten vanuit de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting en de Ministeriële regeling.

Met complete verslaglegging, goede marketing en duidelijk advies over procedures, ontvangen biedingen en kennis van deelnemende partijen, kunnen wij u tijdens de gehele transactie ontzorgen. Tijdens dit proces staan integriteit en transparantie uiteraard voorop.

Ook kunnen we u, nadat de onderhandelingen zijn afgerond en de voorgenomen transactie is vastgelegd, begeleiden bij de voorbereiding van de goedkeuringsaanvraag bij de Autoriteit woningcorporaties.

KENNIS MAKEN?

Kom langs voor een kop koffie!

En we bespreken samen de mogelijkheden.